Pro Patria Łukawica

U Ernesta Solvay'a

U schyłku słońca, pod bramą ogromnej posiadłości, zatrzymuje się auto. Wysiada pasażer, dziękuje szoferowi. I w ślad za samochodem z kierowcą, sam rusza pieszo w kierunku domu, oddalonego o kilometr od bramy. Taki zwyczaj miał Ernest Solvay. Urodzony 16 kwietnia 1838 roku. Słynny belgijski chemik, współzałożyciel fi rmy Solvay & Cie. W ostatnią wędrowkę wyruszył 22 maja 1922. W tym samym czasie, w podkrakowskich Wadowicach, pierwsze kroki swojej ziemskiej wyprawy, stawiać zaczynał malutki chłopczyk, dwuletni Karol Wojtyła. W latach 1940 do 1944, zatrudnia się w krakowskiej fabryce sody Solvay. Dwa istnienia, dwa kraje odległe, w jedną historię splecione. Dziś mamy pewność. Że Ci dwaj, wiele ciekawych refl eksji dostarczyć nam mogą. A my, uczmy się z nich czerpać i w ich rozmowy wsłuchiwać.