Pro Patria Łukawica

Łukawica 2017 - Msza święta w rocznicę wydarzeń powstania styczniowego.